امروز : سه شنبه 01 مهر 1399 مصادف با 5 صفر 1442 و 22 September 2020       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

فهرست برای پسوند های "pdf,doc,docx" - آپلود فایل و عکس بصورت دائمی و رایگان