امروز : سه شنبه 26 شهریور​ 1398 مصادف با 18 محرّم 1441 و 17 September 2019       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

فهرست برای پسوند های "pdf,doc,docx" - آپلود فایل و عکس بصورت دائمی و رایگان