امروز : سه شنبه 01 مهر 1399 مصادف با 5 صفر 1442 و 22 September 2020       دیگران می توانند در مورد شما هر فکری کنند یا هرچیزی بگویند ، اما شما حق ندارید آن چیزی بشوید که آنها فکر میکنند یا می گویند.

اطلاعات دانلود

  • assdsd.pdf
  • 202 بار  
  • 5.77 مگابایت