امروز : دوشنبه 22 مهر 1398 مصادف با 15 صفر 1441 و 14 October 2019       هیچ وقت نگو رسیدم ته خط.. .اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط، یادت بیار معلم کلاس اولت گفت: نقطه سر خط!

اطلاعات دانلود

  • 13921011P99ed91241.pdf
  • 250 بار  
  • 362.12 کیلو بایت