امروز : دوشنبه 22 مهر 1398 مصادف با 15 صفر 1441 و 14 October 2019       همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید.

اطلاعات دانلود

  • VMWARE_VSPHERE_6X_DATACENTER_DESIGN_COOKBOOK.pdf
  • 1619 بار  
  • 17.82 مگابایت