امروز : سه شنبه 01 مهر 1399 مصادف با 5 صفر 1442 و 22 September 2020       تصمیم واقعی یعنی اینکه به جز رسیدن به موفقیت، تمام راه های دیگر را از ذهنتان پاک کنید!

اطلاعات دانلود

  • VMWARE_VSPHERE_6X_DATACENTER_DESIGN_COOKBOOK.pdf
  • 1761 بار  
  • 17.82 مگابایت